Обява за предстоящо пръскане срещу комари в гр.Алфатар и с.Бистра по уведомително писмо от "Бубулечкоубийци - 1" ЕООД

11/6/2019
 
Третирането е извършено на 14.06.2019 г.  в населените места, посочени в обявата. Всички дейности са приключени към 05,00 часа на 15.06.2019 г.