Проект за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Алфатар

15/4/2024