ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ №BG05SFPR002-2.001-0219 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА АЛФАТАР“

12/4/2023