Обявени 2 вакантни длъжности за офицери в Стационарната комуникационна и информационна система

21/8/2020