Обявени 3 (три) вакантни длъжности за матроси във ВВМУ,,Никола Й. Вапцаров”

7/9/2022