Обявени 127(сто двадесет и седем) вакантни длъжности за служба в ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

9/5/2022