Обявени 13 (тринадесет) вакантни длъжности за войници във военните формирования от състава на Команване за логистична поддръжка

18/5/2022