Съобщение във връзка с наближаващия отоплителен сезон и в изпълнение на изискванията на закона за управление на отпадъците

4/10/2019