Обявени 3 вакантни длъжности за oфицери, 5 вакантни длъжности за сержанти и 10 вакантни длъжности за войници в НВУ ,,Васил Левски”

13/8/2019