Обява за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във военните формирования от състава на СКС, ВМС и ЦВО за конкурс през 2019 г.

23/5/2019