Съобщение за снабдяване на населението на община Алфатар с дърва за огрев през 2024 г.

5/2/2024