Заповед за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи в землището на гр.Алфатар за стопанската 2018-2019 г.

15/2/2019