Заповед № РД 09-48/21.03.2015г. на Директора на ОДЗ за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с.Кутловица за 2015г.

23/3/2015