ЗАПОВЕД №РД 09-98-89/15.02.2017г. за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в с.Бистра

23/2/2017
   
Разпределение с. Бистра