Заповед № РД 09-72/03.04.2015г. на Директора на ОДЗ за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с.Алеково за 2015г.

7/4/2015