Заповед на Директора на ОДЗ за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с.Цар Асен за 2016г.

7/3/2016
Заповед масиви в с.Цар Асен стр.1  
Заповед масиви в с.Цар Асен стр.2.  
Заповед масиви в с.Цар Асен стр.3