Заповед за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи в землището на с.Цар Асен, Община Алфатар за стопанската 2018-2019 г.

5/2/2019