Заповед № РД 09-76/06.04.2015г. на Директора на ОДЗ за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с.Бистра за 2015г.

9/4/2015