Заповед № РД 09-56/23.03.2015г. на Директора на ОДЗ за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с.Цар Асен за 2015г.

24/3/2015