ЗАПОВЕД №РД 09-104-66 за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в гр. Алфатар

18/12/2017