ЗАПОВЕД №РД 09-98-85 за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в с. Васил Левски

23/2/2017