Заповед на Директора на ОДЗ за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на гр.Алфатар за 2016г.

9/3/2016
Заповед масиви гр.Алфатар 1.pdf  
Заповед масиви гр.Алфатар 2.pdf  
Заповед масиви гр.Алфатар 3.pdf  
Заповед масиви гр.Алфатар 4.pdf  
Заповед масиви гр.Алфатар 5.pdf  
Заповед масиви гр.Алфатар 6.pdf  
Заповед масиви гр.Алфатар 7.pdf  
Заповед масиви гр.Алфатар 8.pdf  
Заповед масиви гр.Алфатар 9.pdf  
Заповед масиви гр.Алфатар 10.pdf  
Заповед масиви гр.Алфатар 11.pdf  
Заповед масиви гр.Алфатар 12.pdf  
Заповед масиви гр.Алфатар 13.pdf  
Заповед масиви гр.Алфатар 14.pdf  
Заповед масиви гр.Алфатар 15.pdf  
Заповед масиви гр.Алфатар 16.pdf  
Заповед масиви гр.Алфатар 17.pdf  
Заповед масиви гр.Алфатар 18.pdf  
Заповед масиви гр.Алфатар 19.pdf  
Заповед масиви гр.Алфатар 20.pdf