Заповед на Директора на ОДЗ за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с.Бистра за 2016г.

8/3/2016