Заповед за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи в землището на с. Бистра

16/2/2018
ЗАПОВЕД СПОРАЗУМЕНИЕ  с. Бистра.pdf  
Разпределение Бистра.xls