Заповед № РД 09-83/08.04.2015г. на Директора на ОДЗ за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с.Чуковец за 2015г.

14/4/2015