ЗАПОВЕД №РД 09-98-87 за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в с. Кутловица

23/2/2017
 
   
Разпределение Кутловица.pdf
 
 
 
разпр Кутловица.xls