Заповед на Директора на ОДЗ за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с.Кутловица за 2016г.

7/3/2016
Заповед масиви в с.Кутловица 1 стр.  
Заповед масиви в с.Кутловица 2 стр.  
Заповед масиви в с.Кутловица 3 стр.