Заповед № РД 09-105 от 12.05.2015г. на Директора на ОДЗ за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на гр.Алфатар за 2015г.

14/5/2015