Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

27/8/2019