Обявени 77 вакантни длъжности за войници във военните формирования от ВВС

5/8/2019