Приключени дейности по уведомителни писма от ЕТ "Кидима-Кирил Димитров" за третиране на зем.площи с фунгициди и тор в землището на гр.Алфатар, в периода 24.06-26.06.2019 г.; 26.06.-28.06.2019 г.

28/6/2019
 
 
 
      Уведомяваме заинтересованите лица, че са постъпили уведомителни писма от ЕТ "Кидима - Кирил Димитров"  за приключване на дейностите, както следва:
- по обява с изх.№1523/21.06.2019 г. за третиране на масиви със слънчоглед, считано към 7,30 часа на 25.06.2019 г.;
- по обява с изх.№1524/21.06.2019 г. за третиране на масиви с царевица, считано към 7,30 часа на 27.06.2019 г.