Организация за подготовка за зимния период на 2014-2015г. - поддържане на пътната инфраструктура и нормалното функциониране на икономиката, снабдяването, и услугите за населението

20/10/2014

Прикачени файлове