Мерки за превенция на пожарите в земеделските земи и горите

16/6/2020