Заповед №447/12.10.2016 г. за определяне състава на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия

17/10/2016