ОСНОВНИ ПРАВИЛА И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

15/5/2013
    Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде предсказано и предотвратено.
    Правилното поведение на всеки човек и реакция при земетресение може да бъде животоспасяващо.
 
ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕСТВИЕ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
 
Какво трябва да правим, за да сме подготвени за земетресение?
През сеизмично спокоен период:
- В къщи трябва да имате подготвени и поставени на удобно място: фенерче, чанта за документи и особено ценни вещи, аптечка с необходимите ви лекарства, по една топла дреха за всеки, резерв от храна и вода.
- Закрепете здраво мебелите вкъщи и не поставяйте тежки, лесно падащи предмети на високи места.
- Съхранявайте пожароопасните вещества и отрови в плътно затворени съдове.
- Оставете свободен входа на жилището и не го задръствайте с предмети.
- Помислете и определете в жилището си най-безопасното място. Имайте предвид, че при земетресение най-опасни са балконите, външните стени, стълбищата и асансьорите.
- Подгответе план за поведението на членовете на семейството.
- Определете лице за връзка между членовете на семейството, което е извън вашия регион.
 
 При усещане на първия трус:
- Не трябва да напускате сградата, в която се намирате. Направете го само ако прецените, че можете да излезете на открито за около 10 секунди.
- Заемете най-безопасното място в сградата – под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона, под стабилна маса или легло.
- След първите вибрации люлеенето ще се засилва, запазете самообладание и не хуквайте към асансьорите и стълбите.
- Ако сте на улицата, застанете далеч от сгради и далекопроводи.
- Ако трусът ви завари зад волана, спрете на открито, безопасно място и изчакайте.
- В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на труса в превозното средство.

 След преминаването на първия трус:
- Изключете електричеството, газта и водата.
- Вземете подготвения багаж и бързо напуснете сградата.
- Слезте по стълбите, не ползвайте асансьор.
- Осигурете предимство за майките с деца и за възрастните хора.
- След като излезете от сградата, отдалечете се на открито място, най-малко на разстояние равно на височината на най-близката постройка.
- Не заставайте под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи.
- Окажете първа помощ, ако около вас има пострадали.
- Обозначете местата, на които има затрупани хора. Помогнете, ако това е възможно.
- Следете информациите, които ще се излъчват по средствата за масова информация и по местните радиостанции.           
- Изпълнявайте указанията на МВР - ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”, полицията и на други компетентни органи. Спазвайте обществения ред.
     
     Повече информация за разработване на семеен план за действиекакво трябва да съдържа индивидуалния комплект за първа помощ, правила за поведение и действие при земетресение за малки и големи деца можете да откриете в нагледните материали, разработени по проект SAFE QUAKE и публикувани на адрес: http://pojarna.com/bg/sections/rabota_s_deca/proekti_/proekt_safe_quake_/
и в ръководство за безопасност при работа на Американското посолство в София: http://dariknews.bg/media/2011/03/earthquake_bg2.pdf
     Р