ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛНИЯ ПЕРИОД

6/11/2013
ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН – ПРЕПОРЪКИ И ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
при експлоатация на отоплителни уреди
 
 
 
       Във връзка с настъпването на отоплителния сезон, с цел намаляване и предотвратяване на битовите пожари е необходимо всички ние да спазим определени правила и препоръки за безопасна експлоатация на отоплителни уреди и други ел.уреди, както и да знаем начините за реагиране при пожар и произшествие.
     В прикачените файлове е публикувана информация за пожарна безопасност при експлоатация на отоплителните уреди - според вида на отоплителното средство.
 
           Запазете топлината на вашия дом. НЕ позволявайте огънят да застраши вас и вашите близки!
Бъдете отговорни в действията и решенията си при организиране на пожарната безопасност на дома си. Подгответе членовете на семейството си и особено вашите деца и възрастни родители, които остават или живеят сами. Всеки трябва да знае какво да прави и къде да се обади при пожар и нужда от помощ – телефон 112!
 
 
 НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ОГЪНЯТ ДА ВИ ОТНЕМЕ ВСИЧКО! 
 
          
Пряк път към информация по темата, публикувана в сайта по-рано: http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00003CE2?OpenDocument