ПАЛЕНЕТО НА СТЪРНИЩА И СУХИ ТРЕВИ Е ЗАБРАНЕНО!

19/9/2013
       
        Обръщаме се към гражданите на община Алфатар с молба да спазват нормативните актове и местни разпоредби за забрана паленето на стърнища и сухи треви на пасища и мери, както и изгарянето на суха растителност в населените места.
         Всички сме равни пред закона и носим отговорност пред законо- съблюдаващите институции, контролните органи и пред съгражданите си!
          Всяко запалване на сухи треви и горими материали носи риск от разрастване на огъня до неконтролируеми размери. При изгаряне на следжътвени остатъци изгаря повърхностния хумусен слой, на който се дължи почвеното богатство и плодородие, нанасят се щети на флората и фауната. Нарушава се биологичното равновесие, а за възстановяването му са необходими години.
        При всеки пожар има риск от усложнения - пренасяне на огъня към горски фонд или населени места и нанасяне на огромни материални щети, застрашаване на здравето и живота на хора!
      РАЗЧИТАМЕ НА ВАС ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА АЛФАТАР ДА ПРОЯВИТЕ ОТГОВОРНО ОТНОШЕНИЕ ПО ПРОБЛЕМА.  НЕКА С ДЕЙСТВИЯТА СИ НЕ ЗАСТРАШАВАМЕ ЧОВЕШКИ ЖИВОТ, НЕ ОТНЕМАМЕ ОТ БОГАТСТВОТО НА ПРИРОДАТА И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ!
 
          ПАЛЕНЕТО НА СТЪРНИЩА И СУХИ ТРЕВИ Е ЗАБРАНЕНО И СЕ НАКАЗВА ОТ ЗАКОНА!
 
       Публикуваните снимки са от 11.09.2013 г. и показват гасене на запалено пасище срещу Зърнени храни-Алфатар, в което участва Йорданка Узунска - кмет на общината, служители и работници в общината, както и доброволци от Доброволно формирование - Алфатар.