Заповед за определяне на състава на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия (ОбСНРБ) в Община Алфатар

20/1/2020