Защитни мерки за профилактика и ограничение на болестта заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни

25/4/2016
      На 21.04.2016г. се проведе извънредно заседание на епизоотичната комисия /ЕК/ в община Алфатар, област Силистра за обсъждане и планиране на защитни мерки за профилактика и ограничение на болестта заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни на територията на община Алфатар.
    В хода на разискване по проблема  членовете на общинската епизоотична комисия се обединиха около следните
 
РЕШЕНИЯ:
 
1.Да се засили контролът върху нерегламентирано движение на едри преживни животни на територията на общината.
 
2.Да се забрани издаването на разрешителни за провеждане на изложби, пазари или други събирания на едри преживни животни на територията на общината до вдигане на ограничителните мерки.
 
3.Да се публикува на сайта на общината информация за болестта и начините за профилактика.
 
4.Да се създаде организация и да се планират помещения в населените места на общината за провеждане карантина при необходимост - настаняване и обгрижване на едри преживни животни.