Правила за поведение при подаване на сигнал "Въздушна опасност"

15/3/2013