Борба с бяса по животните

27/11/2013
 
  
   Във връзка със Заповед № ОКД-02-33/06.11.2013г. на Областен управител на област Силистра за получена информация за констатирани положителни случаи на бяс в Румъния, в близост до границата с България в районите на област Силистра и област Добричсе проведе заседание на епизоотичната комисия в Община Алфатар на 20.11.2013г. от 13.30 ч.
 
    Важните клинични признаци на беса:
   Болест, от която могат да бъдат засегнати всички бозайници, включително и човека. Заразяването става чрез ухапване или при контакт на прясна рана със слюнка от болно животно. Инкубационният период на беса е от 14 до 90 дни. Може да бъде и по-къс, а има съобщения и за много дълъг инкубационен период - от няколко месеца до 1-2 години. Болестта може да протече в две форми - буен и тих бяс. Буйният бяс преминава през три стадия на развитие.
   Първият стадий трае от 1 до 3 дни. Болното животно слабее, има променливо поведение и извратен апетит (гризане на хоросан от стените, ядене на пръст и др.). В края на периода се появяват спазми и силно слюнкотечение.
   През втория стадий болното животно е силно възбудено и не се страхува от нищо. То напада и се стреми да ухапе. В този период може да се наблюдава как кучето гризе различни предмети до счупване на зъбите. Спазмите в гърлото се засилват, гълтането става почти невъзможно, слюнкотечението се засилва и животното не се храни. Този стадий продължава 3-4 дни. Към края му се наблюдават частични парализи.
   Третият стадий се нарича паралитичен. Той е с продължителност 2-3 дни. При него настъпва пълна парализа и към 89-ия ден от началото на заболяването животното умира. При тихия бяс заболяването протича само в два стадия (първия и третия) и смъртта настъпва за 3-4 дни. Преносители на беса са дивите животни и безстопанствените кучета.
   Ако човек бъде ухапан от куче, веднага се подлага на имунотерапия, а кучето се затваря и наблюдава в продължение на 14 дни. Ако за този период не покаже признаци на заболяване, се освобождава. При най-малките съмнения животното се приспива. Смята се, че у нас е много рядко заболяване, но изключително опасна за човека.
 
     Ето защо и мерките за борба с беса по животните са много строги:
  1.В случай на съмнение на бяс по животните – лица, които забележат промени в поведението на дивите животни-дезориентация в околна среда, загубване на чувството на страх от човека, навлизане в населените места, без да влизат в контакт с него, незабавно уведомяват ОД БХ, ветеринарен лекар за Община Алфатар или частно практикуващите ветеринарни лекари на територията на общината.
 
   2.За всички умрели на пасищата едри и дребни преживни животни; всички умрели в и извън населените места кучета и котки; всички съмнително болни от бяс животни; всички намерени на пътя сгазени от транспортни средства  диви животни, незабавно се уведомяват ОД БХ, ветеринарен лекар за Община Алфатар или частно практикуващите ветеринарни лекари на територията на общината. Организира се вземането и изпращането на проби.
 
   3.Задължения на собствениците на кучета и котки за профилактика и борба с болестта бяс при животните:да регистрират притежаваните от тях кучета, съгласно чл.122 от Правилника за прилагане ЗВМД; да представят кучетата си на ветеринарномедицински специалист за обезпаразитяване и за ваксинация срещу болестта бяс; при смърт на куче или котка, за която има съмнение, че е причинена от бяс, да запазят трупа и незабавно да уведомят ОД БХ, ветеринарен лекар за Община Алфатар или частно практикуващите ветеринарни лекари на територията на общината.
 
Телефонни номера за контакти:
 
ОД БХ - 086/822 410
Ветеринарен лекар за Община Алфатар:  д-р Садък Мехмед – тел.0887808796
Частно практикуващи ветеринарни лекари на територията на общината:
Д-р Веселина Божинова – 0879694792
Д-р Дамян Славов – 0894661901