Заповед №448/12.10.2016г. за определяне състава на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия

17/10/2016