Подготовка и правила за действие при земетресение

7/10/2013
          Правилата за действие при земетресение са разработени и представени  от ст.експ."ЗН, ОМП, ССИ" в община Алфатар като част от обучителните материали от проведено обучение на кметовете и кметските наместници, служителите и работниците в община Алфатар и дейностите към нея с тема: „Защита при земетресение – превантивни мерки и организация на дейностите при възникване на земетресение (провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи-СНАВР). Обучението е проведено на 4.10.2013г. от 13,30 часа в ритуалната зала на общината.
 
.
                         
   
       
 
Пряк път към информация за проведеното обучение за защита при земетресения, публикувана в сайта на общината:http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000560A?OpenDocument