Заповед № РД-192 на кмета на общината за забрана паленето на суха растителност в гори, земеделски земи, пасища и в сервитута на пътищата

21/3/2019