ЗАПОВЕД №РД-125/18.03.2024 Г. ЗА ЗАБРАНА ПАЛЕНЕТО НА СУХА РАСТИТЕЛНОСТ В ГОРСКИЯ ФОНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПАСИЩА, СЛОГОВЕ И В СЕРВИТУТА НА ПЪТИЩАТА, ГРАНИЧЕЩИ С ГОРСКИ ФОНД

18/3/2024