КМЕТЪТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ НА ЖИТНИТЕ КУЛТУРИ И МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ДО 31.10.2022 Г.

2/6/2022