Заповед №РД-63020.09.2019 г. за създаване на организация за работа при усложнени зимни условия

25/9/2019