Африканска чума по свинете

15/6/2018
ИНФОРМАЦИЯ
 
  от заседание на Епизоотичната комисия на Община Алфатар
във връзка африканската чума по свинете
 
         На 14.06.2018г. на основание Заповед № РД-401 от 13.06.2017г. на кмета на община Алфатар, в 10,30 часа в заседателната зала на ОбС Алфатар се проведе заседание на Постоянната епизоотичната комисия /ЕК/ на Община Алфатар във връзка със заповед №ОКД-02-6/12.06.2018 г. на областния управител на Силистра за незабавно свикване на общинските епизоотични комисии, поради констатирани огнища на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) в района на гр.Тулча Република Румъния. Присъстваха председатели на ловни дружинки и представители на ДЛС „Каракуз” гр.Дулово.
        Заседанието на епизоотичната комисия беше открито от г-жа Желяна Донева – заместник-кмет на общината в 10,30 часа.
        Д-р Садък Мехмед–Главен ветеринарен лекар в Областна дирекция по безопасност на храните гр.Силистра запозна членовете на ЕК със ситуацията, свързана с откритото огнище на болестта АЧС в района на гр.Тулча, Република Румъния. Болестта не е опасна за хората, но те могат да я пренасят чрез заразени дрехи и обувки, при контакт със заразено животно. Няма ваксина за АЧС, болестта не се лекува. Разпространява при контакт между здрави и болни животни /диви прасета, др. животни и птици/ или при хранене с отпадъци, съдържащи заразено месо. Поради близостта на огнището с територията на Област Силистра е необходимо да се предприемат мерки за идентифициране на свинете по населени места и да се засилят мерките за биосигурност във всички свиневъдни обекти. При установяване на заболяването АЧС – всички животни ще бъдат конфискувани от свиневъдния обект и умъртвени, а собствениците на неидентифицирани животни /без ушна марка и регистрация в информационната система на БАБХ/ няма да бъдат компенсирани от държавата за понесените финансови загуби.
        След обсъждане на ситуацията, членовете на ЕК на Община Алфатар се обединиха около следните решения:
 
       1. Да се извърши инвентаризация на всички свиневъдни обекти на територията на общината от типа ферма тип Б и „задни дворове” (в общината няма тип индустриални ферми за отглеждане на свине).
Дейността ще се извърши от частнопрактикуващия ветеринарен лекар, обслужващ животновъдните обекти в общината, със съдействието на кметовете на кметства и кметски наместници.
 
       2. Да се публикува информация на сайта на общината и да се поставят информационни материали на табла пред кметствата за информация на населението.
 
       3. Да се засилят всички задължителни мерки за биосигурност за всички категории свиневъдни обекти.
Дейността следва да се изпълни от собствениците на свиневъдни обекти, а контролът за изпълнение да се осъществи от служители на ОДБХ.
 
      4. Собствениците на свине, отглеждащи ги в личните си стопанства, ловците и служителите на държавните горски и ловни стопанства, незабавно да уведомяват ветеринарния лекар, регистриран на територията на общината, при смърт на домашни или диви свине, на телефон:
0879694792 – д-р Веска Божинова – частно практикуващ ветеринарен лекар
086/822 256 „Областна дирекция по безопасност на храните”-гр.Силистра.
 
      5. Ловците задължително да изпращат проби от отстреляните диви прасета за изследване в лаборатория и да не допускат консумация и/или преработка на месо от непроверени животни.