ВАКАНЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ И ДЕЦАТА В ОБЩИНА АЛФАТАР ОТ 9.01. ДО 11.01.2017г.

6/1/2017

ВАКАНЦИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ И ДЕЦАТА В ОБЩИНА АЛФАТАР СЕ УДЪЛЖАВА ОТ 9.01. ДО 11.01.2017г. включително. Поради усложнената метеорологична и епидемиологична обстановка, със заповеди на директорите на училищата и детската градина ще бъде прекратен учебният процес в учебните и детските заведения на общината. Ваканцията се удължава, поради очакваните ниски температури и невъзможност за осигуряване на благоприятна среда за учебен процес и с цел ограничаване на контактите между болни и здрави деца и ученици.