Заповед №РД-421/21.09.2016г. за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението през зимния период на 2016-2017 г.

30/9/2016